Grafický dizajn

 • návrhy layoutov
 • návrhy logotypov
 • grafické spracovanie predlôh
 • predtlačová príprava

Webové stránky

 • grafické návrhy stránok
 • realizácia stránok
 • optimalizácie pre vyhľadávače
 • údržba a aktualizácia

Produktová fotografia

 • produktová fotografia
 • exteriérová fotografia
 • interiérová fotografia
 • retuše, farebné úpravy, výrezy

Tlačiarenské práce

 • vizitky, firemné listy, obálky
 • letáky, plagáty, časopisy, knihy
 • banery, bilboardy, prezentácie
 • väzba, číslovanie, ryhovanie